Disability Service Update

  • Early Help Disability Team – 01267 246673

The team are collating resources to try and help support disabled children/young people and their families during the Coronavirus crisis.  Let us know if there’s anything you need and someone will give you a call.

 

  • The local authority are also providing additional support to help and advise residents throughout the on-going Coronavirus crisis. You can connect to this new community support service by calling us on 01267 234567. This is available between 8.30am and 6pm seven days a week.

http://newsroom.carmarthenshire.gov.wales/2020/02/coronavirus-covid-19-guidance/community-support/#.XoIaY0F7nIU

Disability Service Update Letter – 27th March 2020


Tîm Anabledd Cefnogaeth Cynnar 01267 246673

Mae’r tîm wrthi yn crynhoi adnoddau er mwyn cefnogi plant/phobl ifanc ag anableddau ai teuluoedd yn ystod argyfwng y Coronafeirws. Rhowch wybod os oes angen unrhyw beth ac fe fydd rhywun yn rhoi galwad i chi.

 

Mae’r Awdurdod Lleol yn darparu cefnogaeth ychwanegol er mwyn rhoi cymorth a chyngor i drigolion trwy gydol argyfwng y Coronafeirws. Allwch gysylltu gyda’r gwasanaeth cefnogaeth gymunedol newydd yma trwy alw 01267234567. Mae’r ddarpariaeth yma ar gael rhwng 8.30yb a 6yh saith dydd o’r wythnos.

 

http://newyddion.sirgar.llyw.cymru/2020/02/canllawiau-coronafeirws-covid-19/cymorth-cymunedol/