Children & Young People’s Clubs

 

Carers Trust Crossroads Sir Gâr have been awarded a contract by Carmarthenshire County Council to deliver after-school, weekend clubs and holiday clubs for children & young people with additional needs in Carmarthenshire. This provision is aimed at children who are unable to access mainstream children & young people’s clubs due to their disabilities. For further information please contact Jo Silverthorne at joanne@carmarthenshirecarers.org.uk or telephone 01554 754957.

Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Sir Gâr wedi derbyn contract gan Gyngor Sir Gâr i gynnal clybiau ar ôl ysgol, clybiau penwythnos a chlybiau gwyliau i blant a phobl ifanc ag anghenion ychwanegol yn Sir Gaerfyrddin. Mae’r clybiau wedi’u hanelu at blant / pobl ifanc sydd ag anghenion cymhleth, ac nad sy’n medru mynychu clybiau prif ffrwd / darpariaeth gwyliau arall.  Am wybodaeth bellach cysylltwch â Jo Silverthorne at joanne@carmarthenshirecarers.org.uk neu ffoniwch 01554 754957.